قابل توجه کلیه اعضا کددار محترم سازمان، مسئولین محترم دفاتر فنی مهندسی و  شرکت های حقوقی:

مشاهده نامه سازمان نظام مهندسي ساختمان استان بوشهر در خصوص برقراری ارتباط سامانه نظام‌ مهندسی و تعدادی از شهرداری های استان و ارسال نقشه از طریق این سامانه از تاریخ ٩٨/٠٢/٠١ و دریافت فایل راهنما در لینک های زیر قابل رؤیت می باشد.

 

لینک مشاهده و  دریافت نامه

لینک مشاهده و دریافت فایل راهنما