قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

نامه ریاست سازمان به رئیس شورای مرکزی در خصوص گزارش اقدامات انجام گرفته در سازمان نظام مهندسی ساختمان ساختمان استان بوشهر در جهت ارتقا زیرساخت های الکترونیکی جهت اطلاع و آگاهی اعضا محترم سازمان در لینک زیر قابل مشاهده می باشد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه ریاست سازمان