نامه ریاست سازمان به معاون محترم امور عمرانی استانداری بوشهر درخواست ارائه طریق در خصوص اجرای پروژه های ساختمانی بخش خصوصی در جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و حفظ سلامت مهندسین ناظر و کارگران ساختمانی جهت آگاهی اعضا محترم سازمان اطلاع رسانی می گردد.

 

لینک دریافت و مشاهده نامه