قابل توجه کلیه مهندسین ناظر محترم سازمان:

ابلاغیه ریاست محترم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به مهندسین ناظر در خصوص رعایت اصول ایمنی در جهت پیشگیری از شیوع ویروس کرونا در پروژه های نظارتی خود جهت اطلاع و آگاهی لازم اعلام می گردد.