به اطلاع کلیه مهندسین محترم عضو سازمان می رساند:
با توجه به بالا بودن احتمال شیوع و انتقال ویروس کرونا و احتمام ریاست و هیئت مدیره سازمان در جهت حفظ سلامتی مهندسین و خانواده آنها و ضرورت کاهش مراجعه حضوری مهندسین گرامی به سازمان و دفاتر نمایندگی، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر اقدام به راه اندازی “سامانه ارسال پیام” نموده است که از طریق آن مهندسین محترم می توانند جهت پیگیری امورات خود به واحد های مورد نظر در سازمان پیام ارسال نمایند و کارشناسان سازمان در کمترین زمان ممکن ضمن بررسی موارد ارسالی اقدامات و پیگیری ها لازم را در آن خصوص انجام داده و نتایج را به اطلاع مهندسین می رسانند، از کلیه مهندسین عضو سازمان تقاضامندیم حدالمقدور استفاده از سامانه های الکترونیک سازمان را جایگزین مراجعه حضوری به سازمان مرکزی و دفاتر نمایندگی نمایند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

 

لینک سامانه ارسال پیام