در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 68 مورخه 98/11/13 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • نامه شماره 245-98 مورخ 18/10/98 شرکت بیمه رازی در مورد انعقاد قرارداد پوشش بیمه عمر و حوادث بیمه گزاران قرائت و مقرر گردید که در تابلوی اعلانات جهت اطلاع مهندسان و کارکنان نصب گردد.
  • نامه شماره 26/41/50913 مورخ 98/10/29 دفتر فنی استانداری بوشهر در ارتباط با کنترل ساخت و سازهای مجتمع های خدماتی بین راهی توسط مهندسان عضو سازمان مطرح و مقرر گردید که بر اساس بند ۲ صورتجلسه مربوط به تاریخ 98/10/17 (برگهای پیوست صورتجلسه)، انجام خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان سازمان مطابق سایر ساختمان ها بر اساس مقررات ملی ساختمان صورت پذیرد. (توسط دفتر نمایندگی شهرستان مربوطه)
  • با توجه به بند ۱۳ صورتجلسه شماره ۷۵ مورخ 98/11/05 هیات رئیسه، ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مواد ۱۷ و ۱۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را به صورت مفصل تشریح شد. لذا به اتفاق آرا، مقرر گردید که جهت محاسبه نرخ خدمات طراحی و نظارت، از ابتدای سال ۹۹، در تعیین گروه بندی ساختمان، علاوه بر تعداد طبقات مطابق ماده ۱۸ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، سطح زیربنا و نوع کاربری ساختمان نیز اعمال شود. موارد به کلیه دفاتر طراحی و شرکت‌های حقوقی و مهندسان اعلام گردد.
  • گزارش پیگیری های به عمل آمده جهت برگزاری هرچه باشکوهتر همایش مهندسی برق و اجلاس سراسری اعضای هیات مدیره در رشته برق را ارائه شد و عنوان شد که آقای مهندس خرم رئیس سازمان نظام مهندسی کشور، استاندار و معاون عمرانی استاندار بوشهر و تعدادی از مدیران و روسای ادارات مانند اداره کل راه و شهرسازی استان، اداره آموزش و فنی و حرفه ای، اداره استاندارد، شرکت توزیع برق و … در همایش شرکت می‌کنند.
  • برنامه زمانبندی برگزاری همایش و اجلاس سراسری برق را به تفکیک عصر و شب روز سه شنبه و صبح و ظهر روز چهارشنبه هفته جاری به طور مفصل ارائه شد.
  • به اتفاق آراء، با اضافه شدن ۴۰ میلیون تومان به اعتبار قبلی بابت برگزاری همایش و اجلاس سراسری برق موافقت شد.
  • مقرر گردید در مورد تغییر محل همایش در صورت در اختیار گرفتن سالن لیان جهت ریاست قوه قضاییه در عصر روز سه شنبه، اقدامات لازم را به عمل آید.
  • نامه شماره 983/1/3203 مورخ 98/11/31 با موضوع درخواست تشکیل جلسه مشترک هیئت مدیره و جناب آقای مهندس سیف زاده با موضوع صادرات خدمات فنی و مهندسی قرائت و مقرر گردید که هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه فوق العاده در روز چهارشنبه هفته جاری با ایشان به عمل آید.
  • صبح روز سه شنبه، جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره با آقای مهندس خرم ریاست سازمان نظام مهندسی کشور برگزار می گردد. زمان جلسه ساعت ۱۰ تعیین گردیده است.