قابل توجه کلیه مهندسین محترم و مراجعین گرامی:

به استناد بند 10 صورتجلسه قرارگاه زیستی استان مورخ 98/12/10 به منظور پیشگیری از شیوع ویروس کرونا و در جهت حفظ سلامت مهندسین محترم و مراجعین گرامی، ساعت کاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر تا پایان سال جاری از ساعت 08:00 صبح الی 13:00 می باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر