قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان در رشته معماری:

بدینوسیله به اطلاع می رساند، مسابقه برترین پروژه های معماری بوشهر که در تاریخ 12 الی 18 اسفندماه برگزار می گردد، لغو می باشد و به زمان دیگری موکول خواهد گردید. تاریخ برگزاری مجدد آن متعاقباً اعلام می گردد.