قابل توجه کلیه اعضای محترم سازمان در رشته معماری:

فراخوان مسابقه برترین پروژه های معماری بوشهر به مناسبت روز بوشهر به جهت اطلاع و آگاهی لازم اعضای محترم سازمان در رشته معماری که تمایل به شرکت در مسابقه فوق را دارند مطابق لینک ذیل اعلام می گردد. از مهندسین محترم رشته معماری دعوت بعمل می آید چنانچه تمایل به شرکت در این مسابقه دارند به لینک ذکر شده مراجعه فرمایند. ضمناً به اطلاع می رساند مهلت ارسال آثار تا تاریخ 11 اسفند ماه 1398 می باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر

 

لینک مشاهده اطلاعات اطلاعات لازم و نحوه شرکت در مسابقه برترین پروژه های معماری بوشهر