قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر به مناسبت روز بزرگداشت مقام مهندس درنظر دارد پیاده روی خانوادگی در روز جمعه مورخه 98/12/09 همراه با برگزاری برنامه ای شاد به صرف صبحانه و همچنین مراسم قرعه کشی و اعطا جوایز به شرکت کنندگان در مراسم فوق ، برای جامعه مهندسین استان بوشهر و خانواده آنها برگزار نماید.لذا ازکلیه مهندسین عضو سازمان که تمایل به حضور در مراسم مذکور دارند، دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام از روز دوشنبه مورخه 98/11/28 تا روز شنبه مورخه 98/12/03به سایت سازمان مراجعه فرمایید و جهت تحویل گرفتن ژتون از تاریخ 98/12/05 تا 98/12/07 به سازمان طبقه همکف کنار دبیرخانه به آقای عادلی زاده مراجعه نمایند.

جهت ثبت نام پرداخت حق عضویت سال 98 الزامی می باشد.

تحویل ژتون در تاریخ 98/12/05 تا 98/12/07 در وقت اداری و تا ساعت 19:00 ژتون تحویل می گردد.

مهندس فقط مجاز به انتخاب یک شهرستان می باشد و در صورت هرگونه اشتباه وارد کردن اطلاعات به عهده خود مهندس و غیر قابل ویرایش می باشد و در صورت پرداخت نهایی ثبت نام تکمیل می گردد.

تعداد ثبت نام شدگان 1 نفر مهندس و 3 نفر از اعضای خانواده(همسر-فرزند یا پدر و مادر) می باشد.

مدارک لازم جهت تحویل ژتون:

حضور خود مهندس یا کارت عضویت مهندس و اصل کارت ملی افراد خانواده ایشان جهت تحویل بلیط و ژتونهای مربوط به مراسم الزامی می باشد.

مبلغ ثبت نام برای هر نفر شرکت کننده در شهرستان بوشهر 100/000 ريال می باشد که درصورت به حد نصاب نرسیدن شرکت کنندگان برای برگزاری مراسم فوق مبالغ اخذ شده به ایشان بازگشت داده خواهد شد.

 

لینک ثبت نام پیاده روی روز مهندسی

 

 

زمان پیاده روی :جمعه 98/12/09 ساعت 07:30 صبح