به گزارش روابط عمومی سازمان، در روز یکشنبه مورخه 98/11/20 در محل دفتر ریاست سازمان جلسه مشترک با حضور ریاست سازمان، مدیر اجرائی، رئیس محترم بانک گردشگری منطقه غرب کشور و ریاست بانک گردشگری شعبه مرکزی بوشهر تشکیل گردید. در ابتدای جلسه آقای مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان ضمن خوش آمدگوئی به حاضرین در جلسه در خصوص روند کاری سازمان در بخش مالی و همچنین روابط فی مابین اعضا و سازمان توضیحات جامعی را ارائه دادند. پس از آن نیز رئیس کل بانک گردشگری منطقه غرب کشور در خصوص تعاملاتی که می توان فی مابین بانک مربوطه و سازمان می توان در آینده صورت پذیرد پیشنهادات و مطالبی را عنوان نمودند و ابراز خرسندی خود را در صورت به نتیجه رسیدن این موضوع در آینده بیان نمودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر