به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، سه شنبه شب مورخه 98/11/15 آقای مهندس خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و استاندار بوشهر پس از حضور آقای مهندس خرم در اولین همایش بزرگ مهندسین برق در هنگام بدرقه خود توسط ریاست و اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر در فروگاه این شهر با یکدیگر ملاقلات نمودند.

در این دیدار، طرح های برنامه ریزی و توسعه استان بوشهر مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. ضرورت احداث واحدهای مسکونی مناسب برای مهندسان خانه اولی و نیز اجرای طرح احداث خانه مهندس در زمینی به وسعت ۳۳ هزار متر مربع در مرکز استان بوشهر از مهمترین محورهای مذاکرات مقامات ارشد سازمان نظام مهندسی ساختمان و استان بوشهر بود. در حال حاضر ۱۳ هزار متر مربع زمین برای این منظور اختصاص یافته و در ملاقات روز پانزدهم بهمن توافق شد ۲۰ هزار مترمربع دیگر زمین در مجاورت این قطعه، در اختیار سازمان نظام‌مهندسی ساختمان قرار گیرد.
هدف از احداث خانه مهندس علاوه بر تامین امور رفاهی برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، فراهم آوردن فضای مناسب گردشگری برای کلیه مهندسان و سازمانهای نظام مهندسی ساختمان سراسر کشور است.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر