به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز سه شنبه مورخه 98/11/15 مهندس احمد خرم رییس محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برای حضور در اولین همایش بزرگ مهندسین برق و بازدید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر وارد بندر بوشهر شدند که در بدو ورود خود در فرودگاه بوشهر مورد استقبال گرم آقای دکتر ستوده معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استاندار، آقایی مهندس رستمی مدیرکل محترم اداره راه و شهرسازی استان بوشهر، مدیرکل محترم فرودگاه های استان بوشهر و  اعضای هیئت مدیره سازمان قرار گرفت.

در ابتدای ورود آقای مهندس خرم در شهر بوشهر جناب آقای دکتر ستوده ضمن خیر مقدم از حضور وی در بوشهر دیدار با ایشان را باعث خرسندی خود و مردم بوشهر دانستد.

سپس آقای مهندس سنایی ریاست سازمان نیز ضمن ابراز خرسندی از تشریف فرمائی آقای مهندس خرم به شهر بوشهر از طرف خود و اعضای هیئت مدیره سازمان به ایشان خیر مقدم عرض نمودند.

پس از آن مدیرکل فروگاه های استان بوشهر ضمن خیر مقدم به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در فروگاه بوشهر به ارائه گزارشی به ایشان در خصوص فرودگاه داخلی و بین المللی شهر بوشهر و پروازهای آن پرداخت و از طرح انتقال فرودگاه بوشهر به خارج شهر توضیحاتی را بیان نمودند.

در پایان مراسم استقبال فوق نیز آقای مهندس احمد خرم برای بازدید از سازمان و حضور در همایش بزرگ مهندسین برق بوشهر راهی سازمان نظام مهندسی ساختمان استانت بوشهر شدند

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر