قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان در رشته عمران و معماری:

نامه وزارت راه و شهرسازی در خصوص تمدید مهلت اعتبار قبول شدگان آزمون های ورود به حرفه در صلاحیت اجرا و لینک پیش ثبت نام دوره های ورود به حرفه اجرا جهت اطلاع و آگاهی لازم اعلام می گردد.

 

لینک پیش ثبت نام دوره های ورود به حرفه اجرا