بدینوسیله به اطلاع می رساند پیرو اطلاع رسانی قبلی، در مرحله نخست  از تاریخ 98/11/19 آزمایش کنترل کیفی بتن برای ساختمان های دارای 5 سقف به بالا و همچنین ساختمان های با زیر بنای بیش از 2000 مترمربع و کلیه سازه های نوین در شهر بوشهر الزامی می گردد.