بدینوسیله به اطلاع مهندسان گرامی می رساند، مجمع عمومی عادی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر با دستور کار های ذیل رأس ساعت 17 روز سه شنبه مورخ 98/12/06 در محل سالن جلسات سازمان برگزار می گردد.

  • بررسی بیلان مالی سال 97
  • بررسی بودجه سال 99
  • طرح موضوع خرید زمین و ساخت مجتمع رفاهی و ورزشی
  • تعیین تکلیف زمین های سازمان

ضمناً در صورت عدم حصول اکثریت لازم برای رسمیت یافتن جلسه در نوبت اول، جلسه دوم رأس ساعت 17 روز سه شنبه مورخه 98/12/13 در محل سالن اجتماعات 9 دی (مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر) با همان دستور کارهای فوق الذکر تشکیل می شود.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر