در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 64 مورخه 98/10/15 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • نامه شماره 18397 مورخ 98/10/14 کارشناس ارشد مالیاتی استان در خصوص وضعیت بدهی مالیاتی ارزش افزوده سال های ۹۰ تا ۹۶ سازمان قرائت گردید که سازمان در سال‌های ۹۰، ۹۱، ۹۳، ۹۵ و ۹۶ فاقد بدهی مالیاتی بوده و پرونده سال‌های ۹۲ و ۹۴ در جریان می باشد.
 • نامه شماره 4453/880513 مورخ 98/10/15 اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر به اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بوشهر با موضوع رفع توقیف زمین سازمان در بوشهر قرائت گردید.
 • نامه شماره 2885/1/983 مورخ 10/10/98 در خصوص واگذاری یک قطعه زمین جهت احداث دفتر نمایندگی دیلم قرائت و مقرر گردید که آقای مهندس علیپور مورد را پیگیری و به هیئت مدیره جهت تصمیم گیری ارائه نماید.
 • نامه های شماره 983/5/2820 مورخ 98/10/07 مسئول دفتر نمایندگی گناوه و 983/8/2914 مورخ 98/10/14 مسئول دفتر نمایندگی برازجان و شماره 983/3/2929 مورخ 98/10/15 مسئول دفتر نمایندگی دیلم با تقاضای افزایش ظرفیت مهندسان ناظر لوله کشی گاز قرائت و مقرر گردید که جهت سه شهرستان مذکور، بیست درصد به ظرفیت مهندسان گاز اضافه شود. ضمناً با صلاحدید رئیس سازمان، در وقت مقتضی، فراخوان ناظران گاز انجام شود.
 • با اکثریت آراء، مقرر گردید که تخفیف مربوط به کارکنان شهرداری برازجان تا سقف ۲۰۰ متر مربع، جهت ساختمان‌های تا حداکثر ۶۰۰ مترمربع (ساختمان های گروه الف از حیث متراژ) اعمال شود و تعرفه مابه التفاوت متراژ از آنها اخذ شود.
 • مقرر گردید در جلسه بعدی هیئت مدیره، اعضای هیئت مدیره، کاندیداهای پیشنهادی خود را جهت تصدی مسئولیت دفتر نمایندگی کنگان به هیئت مدیره پیشنهاد نمایند. نهایتاً پس از رای گیری، دو نفر و مسئول فعلی دفتر نمایندگی مربوطه به مهندسان کنگان معرفی شوند که پس از برگزاری انتخابات، دارنده اکثریت آراء، به عنوان مسئول دفتر نمایندگی کنگان به مدت یک سال تعیین می گردد.
 • به اتفاق آراء، مقرر گردید که مجمع عمومی نوبت اول سالانه ساعت ۱۷ روز یکشنبه مورخ 98/12/04 برگزار شود. در صورت به حد نصاب نرسیدن تعداد اعضا، نوبت دوم مجمع عمومی در عصر روز سه شنبه مورخ 98/12/13 تشکیل گردد.
 • با اکثریت آراء، آقای مهندس غلامرضا امیدی و خانم مهندس لیلا احمدنیا به عنوان اعضای هیئت رئیسه کمیسیون تخصصی مکانیک انتخاب گردیدند.
 • مقرر گردید که موضوع چکهای ارائه شده توسط مالکین که تاکنون وصول نشده است، از طریق مشاور حقوقی سازمان یا یکی از وکلای رسمی به انتخاب هیئت رئیسه (و با وکالت ایشان) با حداکثر حق الزحمه مطابق تعرفه جاری پیگیری و وصول گردد.
 • عضو شورای رابط کاردانان، شرح مذاکره با رئیس سازمان و کاردانان فنی استان را ارائه نمود.
 • با توجه به مصوبه بند ۸ صورتجلسه شماره ۵۸ مورخ 98/09/03 هیئت مدیره موضوع استرداد مالیات بر ارزش افزوده به مالکان ساختمانهای دارای پایان کار و نظر به بازپرداخت کامل مالکین مشمول مصوبه در شهر دیلم، مقرر گردید که در گام سوم، مصوبه مذکور جهت شهر اهرم اجرایی گردد.