به گزارش واحد روابط عمومی سازمان در روز سه‌شنبه 98/10/17 جلسه مشترکی فی مابین کمیته نوآوری و کمیسیون انرژی سازمان و مسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در محل آن سازمان تشکیل گردید.

در این جلسه آقای مهندس حمید چمانی ریگ عضو هیئت مدیره سازمان استان بوشهر، دکتر امین محمدی مسئول کمیته نوآوری و کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست، مهندس سید محمود هاشمی لقب عضوکمیسیون مکانیک و آقایان مهندس مهندس طاهری الاصل عضو محترم هیئت مدیره سازمان استان اصفهان و مدیر پروژه شبکه نوآوری، مهندس میرقادری مدیریت محترم خدمات مهندسی، مهندس قندهاری مسئول محترم واحد بازرسی و امور زیربنایی و خانم های مهندس رحمانی سرپرست محترم کنترل نقشه های تاسیسات و مهندس سهرابی مسئول محترم واحد انرژی های نو حضور به هم رساندند.

در ابتدای جلسه مهندس طاهری اصل است ضمن خوشامدگویی خواستار ارتباطات بیشتر  دو سازمان استان شدند و استفاده از تجارب دیگر سازمان‌ها را گام مهم در پیشرفت کل سازمان دانستند

سپس آقای چمانی ریگ ضمن تشکر از مجموعه سازمان نظام مهندسی اصفهان برخی از رویکردهای هیئت مدیره دوره  هشتم به جهت ایجاد تحول در سازمان استان بوشهر را برشمرد.

ایجاد فضای بازتر درون سازمانی جهت مشارکت حداکثری اعضا به عنوان سرمایه های انسانی سازمان.

ایجاد بستر مناسب جهت ایجاد تفکر انتقادی و فرهنگ نقدشوندگی و نقدکنندگی و شفافیت صددرصدی.

احترام به تضارب آراء و افکار به جهت جلوگیری از تک صدایی شدن سازمان و ایجاد حس همبستگی و تعلق سازمانی در همه اعضا.

تقویت بیش از پیش روابط سازمان با نهادهای همکار و نیز سازمان‌های دیگر استان‌ها و مبنای فهم مشترک سازمانی.

موارد مورد بحث و تبادل نظر در این نشست.

ممیزی انرژی و سابقه استان اصفهان در این خصوص به عنوان استان پیشرو در این حوزه.

شبکه نوآوری مسائل مربوط به آن کسب و کار الکترونیکی، اقتصاد دانش بنیان.

روند کاری در واحد گاز و مسائل مربوط به آن.

عملکرد و پیشرفتهای هر دو استان در حوزه تاسیسات مکانیک و آبفا.

در  پایان آقای چمانی مراتب سپاس و قدردانی ریاست و هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر از ریاست و هیئت مدیره و مجموعه سازمان استان اصفهان را به ایشان ابلاغ نمودند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر