اطلاعیه اداره کل استاندارد استان بوشهر در خصوص برگزاری دوره آموزشی آسانسورهای کششی جهت اطلاع لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه