قابل توجه کلیه اعضاء کددار سازمان:
به منظور استفاده از کمک هزینه خدمات باشگاه های ورزشی در بهمن ماه می توانند از تاریخ 98/10/21 الی 98/10/26 به سامانه خدمات رفاهی در سایت سازمان مراجعه فرمایید.* شرایط جهت صدور معرفی نامه ها:
1 –  هر مهندس فقط می تواند 2 نفر را ثبت نام نماید.

2در صورتی که 2 نفر از اعضا مهندس در دو باشگاه مختلف قصد ثبت نام دارند ثبت نام هر دو عضو به نام خود مهندس صورت می پذیرد.

3- در صورت عدم تکمیل پرداخت و اضافه نشدن اسامی هیچ گونه معرفی نامه ای به صورت دستی صادر نمی گردد.

4   ثبت نام کنندگان محترم هنگام حضور در باشگاه کارت شناسایی به همراه داشته باشند.

5در صورت هر گونه اشکال در ثبت نام باشگاه تا قبل از پایان مهلت ثبت نام جهت رفع اشکال با داخلی 117 واحد رفاهی و ورزشی تماس حاصل فرمایید.

در صورت وارد شدن مهندس به سامانه به عنوان یک عضو ثبت نام کننده انتخاب می گردد و در صورت انتخاب همراه دو نفر محاسبه می گردد.

در صورت عدم استفاده خود مهندس از خدمات باشگاهی کارت شناسایی معتبر از مهندس جهت حضور فرد ثبت نام شده توسط مهندس به باشگاه الزامی می باشد.

در زمان پایان ثبت نام تا دریافت آخرین پیام مبنی بر (پرداخت مالی با موفقیت ثبت گردید یا پرداخت مالی ثبت نگردید) از  صفحه ثبت نام خارج نشوید.