در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 62 مورخه 98/10/01 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

  • بر اساس بند «ح» ماده 29 قانون برگزاری مناقصات و مطابق اعلام نظر دیوان محاسبات کشور مبنی بر عدم لزوم برگزاری مناقصه قرارداد حسابرسی و همچنین نظامنامه مالی و معاملاتی سازمان، قرارداد حسابرسی صورتهای مالی سال منتهی به 97/12/29 سازمان با موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارقام پژوهان دقیق مطابق برگه های پیوست به اتفاق آراء به تصویب رسید.
  • پیشنهاد مدیر اجرایی مطابق نامه شماره 983/1/4726 مورخه 98/09/30 در خصوص پرداخت یکصد و پنجاه هزار تومان به کارمندان بابت شب یلدا مطرح و تصویب گردید.
  • صورتجلسه مورخ 98/09/04 کمیته رفاهی مطرح شده و با بند 3 موافقت شد.
  • صورتجلسه مورخ 98/10/01 کمیته رفاهی مطرح شده و با بند یک در خصوص 200 قطعه بلیط استخر موافقت شد.
  • نامه شماره 95/1349/م مورخ 98/09/27 ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص عملکرد برخی دفاتر نمایندگی سازمانها در شهرستانها مطرح و به اطلاع اعضای هیئت مدیره رسید.
  • بند 10 صورتجلسه شماره 41 مورخ 98/04/10 هیئت رئیسه در خصوص عضویت مهندس حبیب اله حسینی در کمیته نظارت سازمان مطرح و با آن موافقت شد.
  • نامه شماره 13453/د/ش م مورخ 98/09/27 شورای مرکزی در ارتباط با ارزیابی عوامل موثر بر قیمت گذاری خدمات مهندسی ساختمان مطرح و مقرر گردید اعضای هیئت مدیره نقطه نظرات خود را در این خصوص جهت ارائه به شورای مرکزی به ریاست سازمان اعلام نمایند.
  • اعضای کارگروه پایش اخلاق حرفه ای سازمان بر اساس رای گیری مخفی اعضاء آقایان مهندس سیامک ارجمندزاده، غلامرضا سیه بازی، یاسر آریان پور، آرش پوربهی، محمدمهدی باغبانی، داریوش مظفری و عبدالخالق روانبد انتخاب گردیدند. مطابق نظامنامه مربوطه، آقای مهندس سنائی دشتی اعلام نمود که شخصاً در جلسات این کارگروه شرکت می کند.
  • با مدیر اجرایی و مشاور امور مالیاتی سازمان، مسائل مالیاتی سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. ابتدا آقای دانشگر، عملکرد خود در زمینه امور مالیاتی سازمان در سالهای مختلف را مطابق برگه های پیوست ارائه داده و به سوالات اعضاء پاسخ داد. در پایان ضمن ابراز تشکر از حل مشکلات مالیاتی سازمان، توسط آقای مهندس سنائی، لوح تقدیر به ایشان تقدیم گردید.
  • با پرداخت مبلغ ده میلیون تومان به مشاور مالیاتی و مبلغ پنج میلیون تومان مدیراجرائی سازمان بابت تقدیر از پیگیری و زحمات آنها بابت کاهش قابل توجه مالیات سازمان و بخشودگی تمامی جریمه های مالیاتی سازمان در سنوات گذشته به اتفاق آراء موافقت شد.