قابل توجه کلیه مجریان حقیقی و حقوقی محترم لوله کشی گاز :

نامه ه شماره 24372/1/982 سازمان در خصوص معرفی یک نفر رابط جهت دفتر مرکزی جهت آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک دریافت ابلاغیه