جناب آقاي مهندس سيدجعفر نقيبي

نائب رئيس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان همدان

ضمن عرض تأسف و تألم، ضايعه درگذشت فرزند گرامي و دلبندتان به همراه همسر ايشان را در سانحه سقوط هواپيما به شما و خانواده گراميتان از طرف خود و اعضاي هيئت مديره سازمان تسليت عرض مي نمايم و از درگاه خداوند منان براي آن عزيزان از دست رفته طلب مغفرت و علو درجات و براي بازماندگان صبر جزيل و اجر جميل مسئلت مي نمايم.

عليرضا سنايي دشتي

رئيس سازمان نظام مهندسي ساختمان

استان بوشهر