به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، در روز پنجشنبه مورخه 98/10/12 ریاست سازمان آقای مهندس سنائی دشتی به همراه نائب رئیس اول آقای مهندس علم بلادی و مشاور شورای انتظامی سازمان آقای مهندس شهابی و مدیر روابط عمومی سازمان آقای مهندس گتوئی زاده از دوازدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان بوشهر بازدید به عمل آوردند. در بازدید فوق ریاست سازمان با تولیدکنندگان محصولات در عرصه صنعت ساخت و ساز در غرفه های آنهاسخنانی را بیان نمودند و از نقطه نظرات آنها در زمینه های فنی محصولات تولیدی ایشان استقبال نمودند و از آنها به علت حضور در آن نمایشگاه و فعالیت در در زمینه تولیدات داخلی صنعت ساختمان تقدیر و تشکر به عمل آوردند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر