قابل توجه مسئولین محترم دفاتر طراحی و شرکت های حقوقی

و مهندسین کددار رشته معماری:

دریافت ابلاغیه ریاست سازمان

دریافت فایل ضوابط و مقررات طراحی معماری برای افراد دارای معلولیت جسمی- حرکتی