قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان

با سلام

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر می رساند باتوجه به تاکید مرجع صدور پروانه اشتغال بکار و صدور مجوزهای دفاتر حقیقی و حقوقی در مورد لزوم صحت اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای نظر شما مجددا به بند مربوطه جلب می نماید

بند 14بخش ب ماده 91 اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (مصوب اسفند 94 ) جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای و مدارک لازم برای دریافت پروانه اشتغال بکار و تصاویر آنها یا استفاده از سند مجعول دارای مجازات شورای انتظامی از درجه 4 تا 6 می باشد.