به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ 15 و 16 اسفندماه 98  به سایت مقررات ملی ساختمان www.inbr.ir مراجعه نمایید. ضمنا به اطلاع می رساند که آخرین مهلت ثبت نام مورخ 98/10/13 می باشد.

 

لینک ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسین اسفند 98