به اطلاع می رساند جهت ثبت نام در آزمون های ورود به حرفه مهندسان مورخ ۱۵ و ۱۶ اسفندماه ۹۸  به سایت مقررات ملی ساختمان www.inbr.ir مراجعه نمایید. ضمنا به اطلاع می رساند که آخرین مهلت ثبت نام مورخ ۹۸/۱۰/۱۳ می باشد.

 

لینک ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسین اسفند ۹۸