در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 58 مورخه 98/09/03 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد:

 • نامه شماره 13180/د/ش م مورخ 98/08/27 شورای مرکزی بپیوست بخشنامه شماره 121006/100/02 مورخ 98/08/21 وزیر راه و شهرسازی با موضوع شیوه نامه تبصره 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون قرائت گردید. لذا مقرر شد که کلیه واحدهای سازمان براساس نامه وزیر راه و شهرسازی اقدام نمایند.
 • نامه شماره 983/1/2479 مورخ 98/09/03 با موضوع پیشنهاد ارجاع نظارت معماری ساختمانهای دارای یک و دو طبقه با متراژ زیر بنای حداکثر 600 مترمربع و دارای 3 طبقه با حداکثر متراژ 400 مترمربع به مهندسان عمران در صورت عدم وجود ناظر در رشته معماری (یا عدم تمایل ناظران معمار) قرائت و با آن جهت شهرستانها موافقت شد.
 • نامه شماره 983/5/2369 مورخ 98/08/25 مسئول دفتر نمایندگی گناوه با پیشنهاد تک ناظره (ناظر سازه) شدن نظارت معماری، برق و مکانیک پروژه های دارای حداکثر 3 طبقه و زیربنای حداکثر 600 مترمربع قرائت و مقرر گردید که فقط جهت معماری، مطابق بند 2 صورتجلسه هیئت مدیره شماره 58 عمل شود.
 • با اکثریت آراء، با توجه به بخشنامه وزیر در ارتباط با ملاک عمل بودن کلیه مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و نظر به بند 17-3 مبحث دوم، با اجرای تعرفه سال 98 از 16 آذر ماه موافقت شد.
 • صورتجلسه شماره 16 مورخ 98/08/20 کمیته رفاهی و ورزشی قرائت و به اتفاق آراء، با بند 7 صورتجلسه مذکور موافقت شد.
 • نامه مورخ 98/08/26 استعفای 2 عضو هیات رئیسه کمیسیون تخصصی مکانیک قرائت و به اتفاق آراء با استعفای ایشان موافقت شده و مقرر گردید در جلسات آینده، نفرات جایگزین تعیین گردند.
 • نامه شماره 22949/د/ش م مورخ 98/08/29 شورای مرکزی در ارتباط با اخذ شناسه ملی جدید استانها قرائت و مقرر گردید جدول موضوع نامه تکمیل و به شورای مرکزی و ادارات کل ثبت اسناد و املاک استان ارسال شود.
 • گزارش کامل ساختمانهای دارای پایان کار که در سالهای اخیر مالیات بر ارزش افزوده پرداخت نموده اندرا ارائه شد. جهت شهر بوشهر، بررسیهای کامل انجام شده و به تمامی مراجعین مربوطه بازپرداخت شده است.لذا به اتفاق آراء مقرر گردید در گام دوم، برای شهر دیلم نیز اجرایی شود.
 • نامه شماره 983/5/2402 مورخ 98/08/28 مسئول دفتر نمایندگی گناوه با موضوع درخواست اعمال تخفیف در حق الزحمه نظارت مرکز آموزش دریانوردی تاج دریا قرائت که ساختمان مذکور شامل آیین نامه تخفیفات و نامه وزیر راه و شهرسازی (جهت مدارس) نمی شود.
 • نامه شماره 98/138 مورخ 14/05/98 مدیرعامل شرکت ……….. با تقاضای دستور حذف نام شرکت بعنوان ناظر پروژه خورشید قرائت و موضوع به واحد خدمات مهندسی سازمان جهت بررسی و اقدام لازم ارجاع شود.
 • نامه شماره 983/1/2461 مورخ 98/09/03 مدیر اجرایی با پیشنهاد کنترل امور مالی و مالیات سازمان توسط مشاوران مربوطه قرائت و با آن به اتفاق آراء موافقت شد.
 • نامه شماره 983/1/1765 مورخ 98/06/31 بپیوست صورتجلسه مشترک مسئولین کمیسیون های تخصصی قرائت که در مورد بند یک (به کارگیری مهندسان مجری)، نامه مربوطه به شهرداری بوشهر ارسال شده است. مقرر گردید راهکارهای لازم در مورد نحوه اجرای بند 3 (بالا رفتن کف واحدها به علت تغییر مسیر لوله کشی فاضلاب) و بند 4 (تهیه کتابچه اطلاعات عمومی در موضوعات فنی و ایمنی برای مالکین) توسط کمیسیونهای مربوطه ارائه شود. ضمناً بروشور ایمنی و حفاظت در کارگاه، قبلاً توسط سازمان تهیه شده است.