قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اطلاعیه برگزاری دوره های آموزشی مرکز تحقیقات مسکن وزارت راه و شهرسازی جهت اطلاع و آگاهی بیشتر اعضا محترم سازمان ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه دوره های آموزرشی