قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی طرح مشکلات مالیاتی، قانون کار و تأمین اجتماعی که در تاریخ 98/09/28 برگزار می گردد جهت آگاهی لازم اعلام می گردد.