به گزارش واحد روبابط عمومی سازمان، جلسه مشترک فی مابین هیئت رئیسه سازمان و اعضای کمیته رفاهی ورزشی سازمان در روز شنبه مورخه 98/09/23 در محل سالن جلسات هیئت رئیسه سازمان تشکیل گردید. در ابتدای جلسه، آقای مهندس سنائی دشتی ضمن عرض خوشامد و تجلیل از زحمات اعضای کمیته، سه درخواست را مطرح نمود. با توجه به نزدیک شدن زمان روز مهندس، توسط کمیته بررسی شود که آیا همانند سال قبل، پیاده روی روز مهندس برگزار گردد یا جشن روز مهندس بر آن ارجحیت دارد. تورهای گردشگری نیز ادامه یابد. انعقاد قراردادهای مختلف مانند بیمه مسئولیت مهندسین و … توسط کمیته به دقت بررسی و کنترل شود. پس از آن آقای مهندس شهابی عنوان نمود که کمیته از اعضای جوان تشکیل شده که همگی در زمینه های مختلف موضوع کمیته بسیار فعال می باشند.

سپس آقای مهندس درمسرا مدیر اجرائی سازمان، از هیات مدیره و هیات رئیسه تشکر نمود که تمامی مصوبات کمیته را تایید نموده و به این کمیته اعتماد کامل دارند. در ادامه جلسه آقای مهندس بستان کللی از اعضا کمیته فوق عنوان نمود که سعی شده تغییر نگرش در کمیته داشته و رضایتمندی مهندسین را بدنبال داشته باشیم. پس از آن آقای مهندس بهرام نژاد عنوان نمود که جهت کلیه درخواستهای معقول شهرستانها، خدمات لازم توسط این کمیته ارائه شده است.

آقای مهندس دشمن زیاری از اعضا دیگر کمیته تقاضا نمود که سازمان در زمینه های رفاهی و ورزشی، ریسک پذیرتر باشد. همچنین تورهای خارج از کشور جهت نمایشگاههای ساختمانی در دستور کار سازمان قرار گیرد.

آقایان مهندس علم بلادی و علی پور نائبان رئیس سازمان تقاضای توزیع عادلانه خدمات رفاهی و ورزشی در شهرستانهای مختلف و بررسی نوع بیمه اعضای شرکت کننده در تورهای گردشگری شدند. و بیان نمودند پس از برگزاری هر مراسم، نقاط ضعف بررسی شود تا در مراسم های بعدی برطرف گردد.

آقای مهندس راویاندبیر هیئت رئیسه نیز ضمن عرض تشکر از برگزاری تور گردشگری غار شاپور و شهر بیشاپور در روز پنجشنبه مورخ 98/09/21 که توسط کمیته برنامه ریزی شده بود، پیشنهاد نمود که تور کوه نمک و نمایشگاههای ساختمانی استانها برگزار شود.

در پایان یان جلسه نیز آقای مهندس فرح شیرازی عنوان نمودند خدمات رفاهی که جنبه ترویج مقررات ملی نیز داشته باشند، از بودجه ترویج قابل پرداخت می باشد.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر