قابل توجه کلیه ناظرین محترم گاز:

بدینوسیله به اطلاع می رساند ناظرین محترم گاز می توانند جهت تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز سال ۹۸ مرحله چهارم از تاریخ 98/09/23 الی 98/09/28 به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

لینک اعلام تمایل به نظارت گاز

نام کاربری: شماره عضویت

رمز عبور: کد ملی