به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، همایش مهندسین برق در تاریخ 98/09/05 در شهر یزد برگزار گردید و آقایان مهندس سیدمصطفی هاشمی و مهدی سرخوش به عنوان نمایندگان استان بوشهر در همایش فوق حضور داشتند. در مراسم مذکور دکتر مهدی سالاری رئیس محترم سازمان نظام مهندسی استان یزد در حضور جمع کثیری از مهندسین برق کشور  و شهرداران مناطق مختلف یزد و مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان یزد، از مهندس علیرضا سنائی دشتی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و نمایندگان کمیسیون تخصصی برق سازمان در خصوص پیشرفتی که در زمینه تاسیسات برق ساختمان بوشهر داشته اند تشکر و قدردانی نمودند و این استان را به عنوان پیشگامان فعال در زمینه برق معرفی کردند. همچنین بیان نمودند مهندسین به هیچ عنوان نباید اجازه دهند از تاسیسات غیر استاندارد استفاده شود. در پایان این نشست نیز دکتر ایمان سریری استاد برجسته رشته برق با تجلیل از کمیسیون تخصصی برق نظام مهندسی بوشهر به ارائه نکات اجرایی نظارت برق و مباحث مقررات ملی ساختمان پرداختند.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر