به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، پیرو خط مشی هیئت مدیره دوره هشتم سازمان و کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و در جهت ارتقا سطح کیفی دانش مهندسی و آموزش اعضا محترم سازمان، در روز های 7 و 8 آذر ماه دوره ورود به حرفه اجرا با تدریس آقای دکتر مسعود عامل سخی در محل دانشگاه علمی و کاربردی استانداری بوشهر (مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه) برگزار گردید.

روابط عمومی سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر