به گزارش واحد روابط عمومی سازمان، پیرو خط مشی هیئت مدیره دوره هشتم سازمان و کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر و در جهت ارتقا سطح کیفی دانش مهندسی و آموزش اعضا محترم سازمان، دوره آشنائی با تکنولوژی بتن از تاریخ 6 الی 8 آذر ماه با تدریس آقای دکتر مستوفی نژاد استاد دانشگاه صنعتی اصفهان و مدرس برجسته دوره های بتن در کشور به مدت 3 روز در محل دانشگاه علمی و کاربردی استانداری بوشهر (مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه) برگزار گردید. همچنین ریاست سازمان آقای مهندس سنائی دشتی، جهت بررسی نحوه برگزاری دوره های آموزشی، از این دوره ها بازدید به عمل آوردند.

روابط عمومی سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر