قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اطلاعیه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی جهت اطلاع و آگاهی لازم مهندسین محترم ابلاغ می گردد.

 

لینک دریافت و مشاهده اطلاعیه