قابل توجه کلیه مهندسین محترم رشته های عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا:

ابلاغیه دفتر مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی و نامه مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی استان بوشهر در خصوص دوره های آموزش HSE جهت اطلاعو آگاهی لازم مهندسین محترم رشته های عمران و معماری دارای صلاحیت اجرا ابلاغ می گردد.

 

لینک دریافت و مشاهده ابلاغیه ها