قابل توجه کلیه مهندسین محترم عضو سازمان:

با توجه به تهیه تعدادی محدود بلیط استخر آقایان و بانوان از تاریخ  98/09/03 تا 98/09/08 جهت ثبت نام بلیط به سامانه خدمات رفاهی مراجعه و جهت دریافت بلیط از تاریخ 98/09/09 تا 98/09/13 به واحد خدمات رفاهی و ورزشی سازمان مراجعه فرمایید.

مبلغ پرداختی برای هر قطعه بلیط 50/000 ريال و به صورت آنلاین در سامانه انجام می گردد.

1- ارائه کارت عضویت به واحد مربوطه در هنگام تهیه بلیط الزامی می باشد.

2- جهت اخذ بلیط پرداخت حق عضویت سال 98 الزامی می باشد.

3- به ازاء هر نفر حداکثر 4 عدد بلیط تعلق می گیرد.

4- در انتخاب تعداد بلیط های مورد نیاز دقت فرمایید، چرا  که بلیط های انتخابی غیر قابل استرداد یا تعویض می باشند.

5- بلیط های استخر فقط جهت استفاده مهندسین و فرزندان آنها می باشد.

6-  نظر به اینکه سایت ثبت نام راس ساعت 24 مورخ 98/09/08 مسدود می گردد،خواهشمند است تا قبل از زمان اعلام شده مراحل ثبت نام خود را تکمیل نمایید.

7- در زمان مشخص شده که از تاریخ 98/09/09 تا 98/09/13جهت تحویل بلیط به واحد رفاهی و ورزشی مراجعه نمایید و بعد از زمان مشخص شده بلیط تحویل نمی گردد.

8 تاریخ اعتبار بلیط تا پایان سال 98 بوده و غیر قابل تمدید و بعد از پایان مهلت اعتبار باطل می باشد.

آدرس استخر : بوشهر- کیلومتر 4 جاده بوشهر-برازجان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

سانس بانوان: روزهای زوج از ساعت 17:00 الی 21:00

سانس آقایان: روزهای فرد و جمعه از ساعت 17:00 الی 21:00