قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اطلاعیه مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی در خصوص دوره آموزشی آشنائی با مبحث 18 مقررات ملی ساختمان جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه