اطلاعیه

فراخوان پیمانکاران ذیصلاح ارت

 

از کلیه اشخاص حقوقی که دارای صلاحیت رتبه پنج نیرو از سازمان برنامه و بودجه و مورد تائید شرکت توزیع برق می باشند  دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام از تاریخ 98/09/04 لغایت 98/09/18 با ارائه رزومه کاری به همراه صلاحیت سازمان برنامه و بودجه به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر