قابل توجه کلیه اعضا محترم سازمان:

اطلاعیه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان در خصوص برگزاری نمایشگاه بین المللی تکنولوژی ساختمان در آبان ماه سال 98 جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت اطلاعیه