قابل توجه کلیه اعضاء محترم سازمان:

بدینوسیله به اطلاع کلیه مهندسین محترم می رساند بیمه مسئولیت مهندسین با بیمه رازی تمدید گردیده و لذا با توجه به موارد مختلف در نظر گرفته شده در قرارداد در صورت تمایل اعضاء جهت افزایش تعهدات و یا موارد موردنظر می توانند شخصاً نسبت به انعقاد قرارداد تکمیلی و متمم درخواستی با این بیمه و یا بیمه های غیر اقدام نمایند.

 

لینک دریافت قرارداد بیمه مسئولیت سال 98