به گزارش واحد روابط عمومی سازمان و در پی تعاملات سازنده و روبه رشد مابین شهرداری بندر بوشهر و شورای شهر در تاریخ 19/08/98 آقای دکتر امیری شهردار محترم بندر بوشهر و دکتر دولابی عضو محترم شورای شهر و رئیس کمیسیون عمران شورای شهر بوشهر در سازمان حضور یافتند. در ابتدا مهندس سنائی دشتی ریاست سازمان ضمن تشکر از این حضور ارزشمند قدردانی هیئت مدیره سازمان را از تعاملات و نوع نگرش ابراز داشت و طرفین بر افزایش ارتباطات و هماهنگی لازم جهت ارائه خدمات بهتر و سریع تر به شهروندان تأکید نمودند. همچنین در این جلسه در خصوص موضوعاتی همچون مهندسین مجری، الکترونیکی شدن روند ارائه نقشه ها به شهرداری بحث و تبادل نظر لازم صورت پذیرفت.

روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر