به گزارش واحد روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، در روز شنبه مورخه 98/08/04 جلسه هیئت مدیره سازمان در محل سالن جلسات دفتر ریاست سازمان تشکیل گردید که پس از رأی گیری، اعضا هیئت رئیسه سازمان به مدت یکسال دیگر در سمت های خود ابقاء گردیدند.

 

 

ردیف نام ونام خانوادگی سمت
1 مهندس علیرضا سنائی دشتی
رئيس سازمان
2 مهندس سید سعید علم بلادی نائب رئيس اول
3 مهندس خسرو علیپور
نائب رئيس دوم
4 مهندس مسعود راویان
دبير
5 مهندس بهروز فرح شیرازی خزانه دار