قابل توجه کلیه ناظرین و مجریان محترم لوله کشی گاز:

نامه به شماره 982/1/14546 سازمان در خصوص بازدید مهندس ناظر گاز از ساختمان قبل از اجرای لوله کشی گاز و بررسی نقشه طراحی اولیه به جهت اطلاع و آگاهی لازم ابلاغ می گردد.

 

لینک مشاهده و دریافت نامه