چهارمین اجلاس گروه های تخصصی برق سازمان های نظام مهندسی کشور با محوریت :

– بررسی شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای تاسیسات برقی

– بازنگری مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

– بررسی فصل هفتم پیش نویس مبحث 22 مقررات ملی ساختمان

– اصلاح تعرفه خدمات مهندسی رشته تاسیسات برقی

با حضورمسئولین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و نمایندگان گروه تخصصی کلیه استانها به میزبانی شایسته سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گیلان در بندرانزلی برگزار گردید.

با عنایت به گذشت چندین سال از تصویب تفاهمنامه اجرای مبحث 13 فی مابین وزارت خانه های نیرو ،مسکن وشهرسازی وقت و سازمان نظام مهندسی ساختمان ؛ اجرایی نشدن مفاد تفاهمنامه و راهکارها ، تجارب و سوابق اجرایی موضوع تفاهمنامه در استانهای مختلف به بحث گذاشته شد؛ و توجه ناهمگن به مسایل مالی و حقوقی مطروح در تفاهمنامه که موجب اغفال در جاری سازی مسایل با اهمیت حقوقی شده ، مورد مداقه قرار گرفت. به نظر میرسد تاکید بر شفاف سازی سازکارهای حقوقی در اجراء بهینه تفاهمنامه نقشی غیر قابل انکار داشته که عدم توجه به این مهم موجبات کاهش چشم گیر اثربخشی تفاهمنامه مذکور را به دنبال داشته است. تاثیرات شگرف پیاده سازی کامل تفاهمنامه مذکور ؛ برقرای ارتباط موثر با سازمانها و ارگانهای ذیربط ، شفافیت مسایل مالی و حقوقی فی مابین سازمان و ناظران را می طلبد ، لذا با توجه به اجرایی شدن مسایل فوق الذکر در برخی از استانها ؛ حرکت به سمت رفع موانع با استفاده از تجربیات سایر استانها می بایست در اولویت های سازمان قرار گیرد.