بدینوسیله به اطلاع می رساند ناظرین محترم گاز می توانند جهت تکمیل فرم اعلام تمایل به نظارت گاز سال ۹۸ مرحله سوم از تاریخ ۹۸/۰۷/۱۳ الی ۹۸/۰۷/۲۰ به لینک زیر مراجعه نمایند.

 

لینک اعلام تمایل به نظارت گاز

نام کاربری: شماره عضویت

رمز عبور: کد ملی