لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

اهم مصوبه جلسه شماره ۳۴ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 34 مورخه 1401/02/10 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 14013/1/253 مورخ 1401/02/10 خانم امیدوار در خصوص ارجاع پروژه های نظارتی به اعضای سازمان نظام کاردانی و رفع ابهامات موجود […]

بیشتر...

اهم مصوبه جلسه شماره ۳۳ مورخه ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 33 مورخه 1401/02/04 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: مقرر گردید به جهت هماهنگی در موضوع تخلفات ساختمانی و گزارش تایید استحکام بنا، جلسه ای با هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی […]

بیشتر...

اهم مصوبه جلسه شماره ۳۲ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 32 مورخه 1401/01/31 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: در راستای نامه شماره 43867/ش م مورخ 1401/01/30 سرپرست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص برگزاری جلسه هیات عمومی فوق […]

بیشتر...

اهم مصوبه جلسه شماره ۳۱ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 31 مورخه 1401/01/28 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 761/1401 مورخ 1401/01/22 رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی به سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کلیه استانها با موضوع […]

بیشتر...

اهم مصوبه جلسه شماره ۳۰ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 30 مورخه 1401/01/21 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: صورتجلسات شماره 3 و 4 کارگروه هیئت اجرایی انتخابات گروههای تخصصی قرائت شد و با مفاد و مصوبات پیشنهادی از جمله زمان […]

بیشتر...

اهم مصوبه جلسه شماره ۲۹ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۷هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 29 مورخه 1401/01/17 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 14013/1/59 مورخ 1401/01/16 مسئول واحد فنی و مهندسی سازمان قرائت شد و به اتفاق آراء، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف) […]

بیشتر...

اهم مصوبه جلسه شماره ۲۸ مورخه ۱۴۰۱/۰۱/۱۴ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 28 مورخه 1401/01/14 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 43649/ش م مورخ 1400/12/28 شورای مرکزی (سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور) در خصوص جدول هزینه ساخت و ساز هر مترمربع […]

بیشتر...

اهم مصوبه جلسه شماره ۲۷ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 27 مورخه 1400/12/22 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 1400/1/2198 مورخ 1400/12/14 آقای مهندس مرتضی جمادی عضو هیئت مدیره دوره نهم و پیوست آن متن نهایی تفاهمنامه تهیه نقشه […]

بیشتر...

اهم مصوبه جلسه شماره ۲۶ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 26 مورخه 1400/12/18 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 14003/1/2256 مورخ 1400/12/18 مسئول واحد خدمات مهندسی در خصوص کارگروه بازنگری سامانه ارجاع نظارت قرائت شد و مقرر گردید که […]

بیشتر...

اهم مصوبه جلسه شماره ۲۵ مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبه جلسه شماره 25 مورخه 1400/12/14 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 14002/11/2169 مورخ 1400/12/08 مسئول دفتر نمایندگی جم در خصوص مرجوع یا امحاء پرونده های گاز که دو سال از قرارداد […]

بیشتر...

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۱۱۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.