لوگوی سازمان نظام مهندسی استان بوشهر

اهم مصوبات جلسه شماره ۱۰۷ مورخه ۹۹/۰۷/۱۳ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 107 مورخه 99/07/13 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 993/1/1888 مورخ 99/07/13 مسئول واحد فنی و مهندسی به پیوست صورتجلسه نحوه ارائه عملکرد شرکت های حقوقی به اداره امور […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۱۰۶ مورخه ۹۹/۰۷/۰۶ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 106 مورخه 99/07/06 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: در ارتباط با نحوه تصمیم گیری در جلسات هیئت مدیره، مفصلاً بحث و تبادل نظر گردید. با اکثریت آراء، مقرر گردید که […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۱۰۵ مورخه ۹۹/۰۶/۳۰ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 105 مورخه 99/06/30 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 993/1/1742 مورخ 99/06/30 مسئول واحد فنی و مهندسی بپیوست صورتجلسه مورخ 99/06/29 کمیته بتن قرائت شد و پس از توضیحات […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۱۰۴ مورخه ۹۹/۰۶/۲۳ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 104 مورخه 99/06/23 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: با حضور آقای مهندس فرزاد رستمی و مسئولین اداره کل راه و شهرسازی، جلسه مشترک مسئولین اداره کل راه و شهرسازی و […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۱۰۳ مورخه ۹۹/۰۶/۲۳ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 103 مورخه 99/06/23 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 993/1/1/1670 مورخ 99/06/22 مسئول کمیته نظارت مضاعف در مورد اعلام عدم همکاری سه عضو این کمیته و تقاضای تمدید احکام […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۱۰۲ مورخه ۹۹/۰۶/۱۶ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 102 مورخه 99/06/16 هیئت مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: در ارتباط با برگزاری جلسه مشترک فی مابین مسئولین اداره کل راه و شهرسازی استان، این سازمان و شرکت گاز در ارتباط […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۱۰۱ مورخه ۹۹/۰۶/۱۰ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 101 مورخه 99/06/10 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: خزانه دار سازمان توضیح داد که بانک آینده اعلام نموده که سود سپرده سازمان، پس از پایان مدت قرارداد در دهم ماه جاری […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۱۰۰ مورخه ۹۹/۰۶/۰۲ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 100 مورخه 99/06/02 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 993/1/1468 مورخ 99/06/01 با موضوع نظارت ساختمان پلاک ثبتی ۱۰۰۴ به مالکیت آقای مهرداد اشگر توسط کاردان ها صادر که با […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۹۹ مورخه ۹۹/۰۵/۲۶ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 99 مورخه 99/05/26 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: نامه شماره 993/1/1396 مورخ 99/05/26 مدیر اجرایی در مورد اصلاح سیستم نماسان در ارتباط با استرداد وجه به مالک مطرح که ضمن موافقت […]

بیشتر...

اهم مصوبات جلسه شماره ۹۸ مورخه ۹۹/۰۵/۱۹ هیئت مدیره سازمان

در راستای اهداف هیئت مدیره سازمان در جهت شفاف سازی مصوبات خود برای رؤیت اعضا محترم سازمان، اهم مصوبات جلسه شماره 98 مورخه 99/05/19 مدیره سازمان به شرح ذیل اعلام می گردد: رئیس سازمان عنوان نمود که علیرغم پیگیری‌های زیاد سازمان، تاکنون هیچگونه دستورالعمل کتبی از شورای مرکزی در ارتباط با نحوه درج کارکرد طراحی […]

بیشتر...

آدرس: بوشهر- خیابان امام خمینی-خیابان توحید- پلاک ۹۳       تلفن : ۳۱۱۰ (۰۷۷)       دورنگار: ۳۳۳۴۲۶۰۳ (۰۷۷)     
کدپستی: ۷۵۱۴۷۴۶۳۸۱       ایمیل: booshehr_nezam@yahoo.com       سامانه پیامکی: ۵۰۰۰۲۸۰۰۰

کلیه حقوق وب سایت برای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر محفوظ می باشد.