پاسخ به نامه های شماره 2و3 مورخ 08/12/91 در خصوص حکم عضویت در کمیته احراز سکونت

تاریخ: 27/1/92

شماره: 00471/92/ ن م

به: جناب آقای مهندس مسعود راویان/جناب آقای مهندس عبدالکریم اخترشناس

با سلام

احتراماً با توجه به مصوبه هیأت رئیسه محترم سازمان، بدینوسیله حضرتعالی به عنوان عضو کمیته احراز سکونت مهندسین منصوب می گردید.

——————————

تاریخ: 30/2/92

شماره: 03083/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 09/ ب س ن م مورخه 15/02/92 در خصوص کمیته رفاهی ورزشی مبلغ 000/000/900/1 ريال در فصول شنا، والیبال، تیراندازی، تنیس روی میز، شطرنج، فوتسال، سالنهای ورزشی آقایان و بانوان، ورزش در نمایندگی ها، ورزشهای همگانی، شرکت در مسابقات داخلی و کشوری و بیمه ورزشکاران و برای بخش رفاهی مبلغ 000/000/800 ريال در ارائه خدمات تخفیف اینترنت پرسرعت، بلیط سینما، نمایشگاههای صنعت ساختمان در داخل و خارج از کشور، بلیط کنسرت، پیشنهاد هزینه از سوی کمیته رفاهی ورزشی صورت گرفته است. ضمناً شرح خلاصه فوق بپیوست می باشد.

خلاصه بودجه پیشنهادی سال 92 کمیته ورزش

ردیف شرح مبلغ پیشنهادی سال 92 (ريال)
1 فصل اول: شنا 000/600/451
2 فصل دوم: والیبال 000/800/55
3 فصل سوم: تیراندازی 000/900/90
4 فصل چهارم: تنیس روی میز 000/000/30
5 فصل پنجم: شطرنج 000/900/51
6 فصل ششم: فوتسال 000/200/151
7 فصل هفتم: سالن های ورزشی آقایان و بانوان 000/000/297
8 فصل هشتم: ورزش در نمایندگی ها 000/000/267
9 فصل نهم: ورزش همگانی 000/000/50
10 فصل دهم: شرکت در مسابقات داخلی و کشوری 000/000/421
11 فصل یازدهم: بیمه ورزشکاران 000/600/33
جمع کل 000/000/900/1 ريال

 

خلاصه بودجه پیشنهادی سال 92 کمیته رفاه

ردیف شرح مبلغ پیشنهادی سال 92 (ريال)
1 ارائه خدمات تخفیف اینترنت پرسرعت 000/000/300
2 بلیط سینما 000/000/30
3 نمایشگاههای صنعت ساختمان در داخل و خارج از کشور 000/000/350
4 پرداخت وام تجهیزات مهندسی ——–
5 پرداخت وام جعاله-خرید خودرو-خرید لوازم خانگی ——–
6 خدمات تخفیف بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو ——–
7 بلیط کنسرت 000/000/120
جمع کل 000/000/800 ريال

 

 

——————————————

تاریخ: 05/03/92

شماره: 03615/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 012/ب س ن م مورخ 24/2/92 بدینوسیله نکات زیر را اعلام می دارد.

1- همانگونه که مستحضرید این سازمان در حرکت خود موارد فرهنگی و اجتماعی را نیز جهت ارتباط هر چه بیشتر مهندسین و مردم در دستور کار خود دارد و امیدواریم در این راه موفق بوده باشد.

2- تمامی اموری که سازمان در آن حضور دارد لزوماً توسط سازمان برگزار نمی گردد.

3- این مسابقه نیز توسط یکی از اعضاء هیئت مدیره که عضو سازمان نیز می باشد با هزینه شخصی برگزار گردید که با توجه به هماهنگی انجام آن از قبل ،بدون هزینه کرد سازمان تنها جهت موارد مورد اشاره در بند 1 سازمان نیز در آن اعلام همکاری نموده است.

4- لزوماً استفاده کنندگان از بعضی امکانات ،اعضاء اصلی سازمان نبوده و وابستگان ایشان می باشند و در بعضی از مسائل فرهنگی اجتماعی ورزشی از مخاطبین سازمان که همان مردم هستند نیز دعوت به همراهی به عمل آمده است.

5- میزان مشارکت این سازمان در حد اهدا 45 خودکار و نصب یک بنر 90×200 Cm متر مربعی و با آرم سازمان جهت طرح نام بوده که هزینه ریالی آن به مبلغ 000/150 ریال می باشد.

6- در صورتی که آن عزیزان تشخیص می دهند از این بابت ضرری به سازمان وارد شده است برگزار کننده حاضر به بازگشت هدایای اهدایی می باشند.

7- خواهشمند است تعداد نفرات مراجعه کننده مورد اشاره در نامه اعلام نموده و در صورت لزوم جهت توجیه به این سازمان هدایت نمایید چرا که موارد مشابه مربوط به تمامی اعضاء است و ما خود را در این زمینه پاسخگو می دانیم.

 

 

 

——————————————

تاریخ: 23/2/92

شماره: 02491/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً به عرض می رساند عطف به نامه شماره 08/ب س ن م مورخ 15/2/92 در نامه ارسالی به دفتر امور مقررات ملی کلیه نفرات مطابق مصوبه هیئت مدیره محترم به آن دفتر معرفی گردیده اند و هیچ یک از نفرات از قلم نیفتاده است.

——————————

 

تاریخ: 11/03/92

شماره: 03837/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 10و11 ب س ن م مورخ 18/2/92 بدینوسیله اعلام می دارد مکاتبات بازرسین محترم و پاسخ آنان در قسمت مربوط درج شده است و در مورد ایجاد دو ایمیل جداگانه نظر شما را به پاسخ مدیر اجرایی سازمان که پیوست می باشد جلب می نمایم و پس از رفع مشکلات فنی اعلام شده مورد فوق نیز انجام خواهد پذیرفت.

پاسخ مدیر اجرایی سازمان

——————————

 

تاریخ: 04/04/92

شماره:04795 /92/ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 015/ب س ن م مورخه 12/03/92 در خصوص هزینه کرد کمیته ورزش، توجه بازرسان محترم را به موارد ذیل معطوف می دارد:

1- در حال حاضر هیچگونه فعالیت ورزشی در قالب تیم در سازمان صورت نمی گیرد و کلیه فعالیتهای ورزشی در سالنهای طرف قرارداد برای کلیه اعضاء بوده و همه اعضاء سازمان می توانند از آن استفاده کنند. 2- بپیوست لیست کلیه مهندسینی که در شهر بوشهر از سالن ها و کمک هزینه های ورزشی برای خود و خانواده محترمشان استفاده می کنند در رشته های مختلف جهت استحضار ارسال می گردد.

3- برای فصل های سوم تا پنجم شامل تیراندازی، تنیس روی میز و شطرنج تا کنون هیچگونه قراردادی منعقد نگردیده است و ضمن آن برای فصل دهم نیز هیچ مکاتبه ای در جهت برگزاری مسابقات توسط شورای مرکزی واصل نشده است.

4- جهت رفع سوالات بازرسان محترم و جلوگیری از شائبه های احتمالی و ابراز خوشحالی از حضور یکی از اعضاء محترم هیئت مدیره در طول سالهای قبل در کسوت بازرسی شایسته است، آن عزیزان در جلسه ای مشترک با حضور هیئت مدیره محترم سازمان و یا اعضای کمیته ورزش موارد بررسی گردد.

——————————

تاریخ: 05/4/92

شماره: 04900/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 16 مورخ 27/3/92 بدینوسیله به اطلاع می رساند قسمت های مختلف سایت سازمان علی الخصوص بازرسین محترم مجدداً به اعضاء عزیز از طریق صفحه اول سایت اطلاع رسانی و تاکید گردید.

——————————

 

تاریخ: 92/06/06

شماره: 92/9198/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره 021/ ب س ن م مورخه 05/05/92 بپیوست تصاویر قرارداد استخر آقایان، سالنهای فوتسال و باشگاههای ورزشی آقایان و بانوان در سال جاری به حضورتان ارسال می گردد.

——————————

تاریخ: 06/7/92

شماره: 11740/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 22/ب س ن م مورخ 06/05/92 ، به استحضار می رساند پس از بررسی موضوع مطروحه در نامه فوق الذکر در جلسه هیئت رئیسه محترم ، مقرر گردید مکاتبات بازرسین محترم با سازمان و پاسخ آنها ، همانند سایر بخش های سازمان در قسمت مربوطه در سایت درج گردد./

 

——————————

تاریخ: 23/7/92

شماره: 13414/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 6/ ب س ن م مورخ 26/1/92 بازرسین محترم و پیرو اعلام در جلسه مورخ 21/7/92 به اطلاع می رساند نظام نامه مالی تهیه شده توسط این سازمان در دست بررسی می باشد و پس از تصویب توسط هیئت مدیره محترم به مرحله اجرا خواهد رسید.

——————————

تاریخ: 23/7/92

شماره: 13415/92/ ن م

به: ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان(کلیه استانها)

با سلام

احتراماً نظر به لزوم حرکت سازمانها با نظام نامه مدون اداری ،خواهشمند است در صورت وجود نظامنامه اداری دستور فرمائید نسخه ای به این سازمان جهت بهره برداری ارسال گردد.

——————————

تاریخ: 22/10/92

شماره:19534/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 35 مورخ 27/9/92 بدینوسیله به استحضار می رساند با توجه به صورتجلسه هیأت رئیسه محترم به شماره 18 مورخ 26/12/91 و صورتجلسه هیأت مدیره محترم به شماره 22 مورخ 8/2/92 هر شرکت حقوقی می تواند علاوه بر مرکز استان یک شهرستان را جهت فعالیت نظارت و طراحی انتخاب کند.

——————————

تاریخ: 22/10/92

شماره:19564/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً ، در پاسخ به نامه شماره 033/ب س ن م مورخه 23/9/92، و نظر به مصوبه هیئت رئیسه محترم در این خصوص بدینوسیله به اطلاع می رساند حین معرفی ایشان به حراست اداره کل راه و شهرسازی، کلیه قراردادهای تحت نظارت ایشان باطل و به شرکت حقوقی نقشه پرداز بوشهر انتقال و به مراجع صدور پروانه اعلام گردید و ضمنا طی نامه ای به آقای علی اکبر سلیمانیان اعلام شد که در اسرع وقت جهت مشخص نمودن وضعیت مالی به سازمان مراجعه و در غیر اینصورت مطابق مقررات با ایشان برخورد خواهد شد.

——————————

تاریخ: 25/12/92

شماره:23090/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 53 مورخ 11/12/92 مبنی بر ارائه جزئیات پیگیری مشاور حقوقی سازمان در خصوص اخذ سند مالکیت زمین خریداری شده در آبپخش بدینوسیله مدارک ارسالی توسط مشاور حقوقی سازمان بپیوست به حضورتان ارسال می گردد.

——————————

تاریخ: 27/12/92

شماره:23251/92/ ن م

به: بازرسین محترم سازمان

با سلام

احتراماً در پاسخ به نامه شماره 51 مورخ 11/12/92 مبنی بر ارائه جزئیات پیگیری مشاور حقوقی سازمان در خصوص استرداد مبلغ چک مربوط به خرید زمین از آقای میرشکاری بدینوسیله مدارک ارسالی توسط مشاور حقوقی سازمان بپیوست به حضورتان ارسال می گردد.